Ngày 25/9/2023 Bệnh viện chính thức được Bộ Y tế công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống.

https://moh.gov.vn/web/cchc/thong-tin?p_p_id=SearchLegalDocument_WAR_thutuchanhchinhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=row-2-column-1&p_p_col_count=1&_SearchLegalDocument_WAR_thutuchanhchinhportlet_idLinhvuc=10